Adimen emozionala

Sarrera:
Egoera konplexu eta pertsonen arteko gatazkak zuzendu eta norberaren eta besteen emozioak kudeatu ahal izateko, bakoitzak bere burua emozionalki ezagutzea izaten da gakoa, horrela.

Helburu orokorrak:
Beraien emozioen erregulazio egokia ahalbidetzen duten gaitasun emozionaletan gaitu partaideak, aldi berean elkarren arteko harremanen bilakaera bideratuz.

Helburu zehatzak:

 • Adimen Emozionala zer den ezagutu eta pertsona eta bere harremanetan duen eragina.
 • Emozioek gure bizitzan eta lanean duten eragina ezagutu eta gaitasun emozionalak garatzearen garrantziaz jabetu.
 • Norberaren emozioak hautematea, ulertzea eta erregulatzearen trebezia hobetu.
 • Besteen emozioak hautematea, ulertzea eta erregulatzearen trebezia hobetu.
 • Gaitasun emozionalen garapena ahalbidetzen duten tresnak eskuratu.
 • Gaitasun emocional batzuk garatu.
 • Banakako Ekintza Plana burutu.

Edukiak:

1. EGOKITZAPENA (15’)

 • Aurkezpenak.
 • Prozesuaren inguruko pertzepzioa eta aiduruak.
 • Ekintza formatiboa kokatu: helburuak, metodologia kurtsoaren balioak.
 • Norberaren ikasketa prozesuaz jabetzea.

2. ZER DA ADIMEN EMOZIONALA? (2h)

 • Egoeren azterketa eta Adimen Emozionalaren gakoak ezagutu.
 • Adimen Emozionala eta zoriontasuna. Bide bat.
 • Nire eragin zirkulua: zer alda dezaket?
 • Adimen Emozionala eta zentzua bilatzea. Irakurketa: Erresilientzia.

3. HAUTEMATE EMOZIONALA (3h)

 • Emozioen identifikaziorako ariketa.
 • Besteen emozioen hautematea. Ariketa: Kalibrazio emozionala.
 • Kasu erreala lantzen. Emozioak identifikatzen.

4. EMOZIOEN EZAGUTZA ETA ULERMENA (3h)

 • Emozioen zergatia aztertu. Nire sineskera mugatzaileak identifikatuz.
 • Kasu erreala berreskuratu eta blokeatzen zaituzten mapak identifikatu. Sineskeren mapa zabaltzen ariketa.
 • Besteak ulertu: Nire mapa zabaldubeteak entzuten. Galdetu ulertzeko. Zerk egiten du ni entzuna sentitzea.

5. EMOZIOEN ERREGULAZIOA. (3h)

 • Autoerregulaziorako pistak eta tresnak.
 • Berregituratze ariketa (aurreko ariketaren jarraipena) norberaren emozioen erregulaziorako eta hurrengo portaerak lantzeko.
 • Besteen emozioen erregulazioa: Rapport edo berdintze egitura. Hitzezkoa eta ez hitzekoa entzutea eta hauetatik sintonizatzea.

6. IDEIA GAKOEN LABURPENA ETA ITXIERA (15’)

Metodologia:

 • On line Autoformazioa + formazioa gelan
 • 100% formazioa gelan

Iraupena:
12 ordu

Itzuli