Sormena eta berrikuntza

Sarrera:
Ideien sormenerako baliabide eta tresnen eskuratzearen bidez, iniziatiba handiagoa lortzea egoera konplexuak ebazteko eta kudeatzeko.

Helburu orokorra:
Concienciar y sensibilizar a las personas asistentes de su capacidad para la gestión de situaciones complejas dotándolas de herramientas para la generación de ideas y claves para su aplicación en su contexto real.

Helburu zehatzak:

  • Berrikuntza kontzeptuaren gain hausnarketa
  • Bere aplikazioa erakundeko sistematikan
  • Sormen tresnen ezagupena kontestu konplexuetan aplikatzeko
  • Ezagupenaren kudeaketarako gakoen identifikazioa berrikuntza sozializatzeko: kudeaketa horizontala
  • Akzio planaren egituraketa eta diseinua

Edukiak:

1. Zer ulertzen dugu berrikuntza hitzaz?

2. Zergatik da beharrezkoa sistematikoki berritzea?

3. Sormena eta berrikuntza
Zer da sormena
Sormena eta berrikuntza
Pentsamendu logikoaren eta sormenaren arteko orekaren bilaketa

4. Ideien hautaketa eta adierazpenerako sormen teknikak

5. Ezagupenaren kudeaketa berrikuntza sistematizatu eta sozializatzeko.

Metodologia:

  • Autoformazioa On line + formazioa gelan
  • %100 formazioa gelan

Iraupena:
15 ordu

Itzuli