Emakume eta gizonen aukera berdintasuna

Sarrera:
Kontezptuak, gizonezkoak eta emakumezkoak lanean beraien potentzial maximora iritsi ahal izateko hesien desagerpenari egiten dio erreferentzia. Horretarako beharrezkoa da hausnarketa egitea, gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasunerako politika eta neurriak hartzea.

Helburu orokorra:
Pertsonen aktibitatearen gain, aukera berdintasunak konpententzi transbertsal bezala duen garrantziaz sentsibilizatzea.

Helburu zehatzak:

 • Berdintasunaren esparru teorikoa ezagutzea: sexua-generoa.
 • Gure erlazioetan eta komunikazioan erabiltzen dugun lengoaiak duen garrantziaz ohartaraztea: lengoaiaren erabilera igualitarioa.
 • Pertsona bakoitzak egin eta eman dezakeenaz hausnartu: nola eraman ikasitakoa pertsona bakoitzaren errealitate profesionalera.

Edukiak:

1.- Egokitzapena

 • Aurkezpenak
 • Hausnarketa ariketa: zeintzuk dira aukera berdintasunarekin lotzen dituzun lehen 3 ideia/emozio/irudi/bizipenak?
 • Berdintasunari buruzko kontzeptuak argitu

2.- Bikaintasuna eta berdintasuna

 • Zer da aukera berdintasunagatik lan egitea?
 • Bereizketa zuzena eta ez zuzena. Sexua-generoa
 • 2 estrategia:
  – Mainstreaming. Zer da? Nola aplikatu gure errealitate profesionalean?
  – Akzio positiboak. Zer dira?
 • Zergatik aukera berdintasunen gain lan egin gure erakundean.

3.- Komunikazio ez sexista. Lengoaia eta irudien erabilera gure komunikazioetan.

 • Lengoaia, pertzepzioa eta errealitatea. Komunikazioen izaera konstruktiboa.
 • Androzentrismoa eta sexismoa komunikazioetan.
 • Lengoaia berdintsuaren erabilerarako proposamenak.

4.- Ikaskuntza eta itxiera

Metodologia:

 • Autoformazioa On line + formazioa gelan
 • %100 formazioa gelan

Iraupena:
10 ordu

Itzuli