Komunikazio eraginkorra

Sarrera:
Formazio honen bitartez, profesionalak komunikazio tresnak eskuratuko ditu, entzute aktiboa, enpatia, kexa eta kritiken maneiua… lankide zein pertsona kolaboratzaileekin erlazio berri baten sustapenean laguntzeko inplikazio aktiboago bat bultzatuz komunikazio prozesuan.

Helburu nagusia:
Komunikazio eraginkor bat hedatzea, bai erakundeko beste profesionalekin zein kanpo agenteekin, konexio emozionalean oinarritutako komunikazio bat.

Edukiak:

1.- Egokitzapena
2.- Komunikazio eraginkorraren aspektu klabeak

 • Intentzioa komunikazio prozesuan. Zer bilatzen dut komunikazio prozesuan?
 • Influentzi zirkulua: ni
 • Prozesuak konpentsatzen al dit? Azterketa ekologikoa
 • Komunikazio kanalak
 • Erronka: helburua lortzeko emozionalki konektatu
 • Ariketa: identifikatu egoera erreal batean hurrengo aspektuak

3.- Komunikazio eraginkorraren eskemaren hedapena

 • Diozuna entzuten dut.
 • Egiten duzuna entzuten dut.
 • Entzute gaitasuna erakusten dut: ENPATIA
 • Entzuten naiz?: entzute dinamikak (nire mapa hedatu). Analisia eta egoeren partekatzea. Sinesmenak eta aurreiritziak.
 • Erantzuna: asertibitatea

4.- Itxiera sesioa

Metodologia:

 • Autoformazioa On line + formazioa gelan
 • %100 formazioa gelan

Iraupena:
15 ordu

Itzuli