Negoziazioa eta gatazken ebazpena

Helburu orokorrak:
Pertsona partehartzaileak negoziazio gakoak ezagutzea eta hauen gain hausnarketa prozesu batean barneratzea.

Helburu zehatzak:

 • Saltzaile on baten konpetentzi klabeak lantzea negoziazioan.
 • Negoziazioan dimentsio emozionalak lantzea.

Edukiak:

1.- Egokitzapena

2.- Erakundean dauden gatazken “zergatia” ezagutzea

 • Gatazkaren natura eta definizioa. Nola ulertzen dugu gatazka?
 • Gatazkaren prozesua eta etapa ezberdinak.
 • Gatazkak onak edo txarrak dira. Gatazka motak.
 • Gatazkaren maneiua. Sahiestu edo aurre egin?

3.- Gatazkei irtenbidea aurkitzen jakitea.

 • Gatazkaren kudeaketa
 • Gatazkaren ulerpena.
 • Gatazkaren ebazpena. Komunikazioan oinarritutako alternatiba, negoziazioa.

4.- Negoziazio osasuntsua eta eraginkorra

 • Zer ulertzen dugu benetan“negoziazio” hitzaz? Zein da kompromisua? Zeintzuk dira inplikazioak?
 • Negoziazio osasuntzu eta eraginkor baterako gakoak
 • Kontuan hartu beharreko aurresupozizioak

5.- Negoziazio eraginkor baten jarraitu beharreko pausoak

 • Helburu argiak: nahi duguna eta nahi ez duguna jakitea. Aurretiazko prestakuntza.
 • Egoera emozionala prestatzea. Autoerregulazioa.
 • Jarrera lantzen. Maparen hedapena.

6.- Negoziazioa komunikazioa da.

7.- Ikastaroaren amaiera.

 • Influentzi zirkuluak eta hartutako konpromisoak
 • Ikastaroko gako nagusien laburpena.

Metodologia:
Formakuntza gelan.

Iraupena
24 ordu

Itzuli