Erabiltzaileenganako arreta

Sarrera:
Formakuntza honetan erabiltzaileen arretan sostengatzen diren baloreak landuko dira, eguneroko lanean hauek errealitate bihurtzeko estrategien gain ere lan egingo da.

Helburu orokorrak:
Parte-hartzaileak prozesu esperientzial eta erreflexibo baten barneratzea bai indibidualki zein taldean, erabiltzaileekin erlazio eraginkorra izateko gakoak identifikatuz, kexa, iradokizun eta erreklamazioak kudeatzen ikasiz.

Helburu zehatzak:

 • Kexa edo erreklamazio baten aurrean pertsona bakoitzak duen pertzepzioak arreta prozesuan duen garrantziaz ohartzea.
 • Atentzio prozesuan kexa eta erreklamazioen kudeaketan erabili beharreko oinarrizko abilezien garapenerako praktikatzea.
 • Akzio plan baten garapena

Edukiak:

1.- Erreferentzi markoaren sorkuntza eta egokitzapena
2.- Pertsona erabiltzailearekin komunikazio eraginkorrerako gakoak

 • Mapa ez da lurraldea: jarri ezazu zalantzan zure pertzepzioa
 • Ikasi ezazu beste pertsonetaz
 • Beharrezkoa da kanal sentsorial ireki eta zehatzak aintzat hartzea.
 • Komunekazioaren esanaia, lortutako erantzuna da.

3.- Autoestima-asertibitatea

 • Ongi funtzionatzeko beharrezko baliabideak ditugu.
 • Autoestima eta autoefikazia

4.- Gure mapa zalantza jartzea

 • Beti dago intentzio positibo bat
 • Gero eta alternatiba gehiago izan, influentzi ahalmena handiagoa izango da.
 • Sintonia interpertsonala edo rapport

5.- Kexa, erreklamazio eta iradokizunen entzutea. Praktika.

 • Prestatu zure egoera mentala: arnasketa, autoafirmazio positiboak, pentsamendu arrazionala, irribarrea… kexen, erreklamazio eta iradokizunen aurrean. Energia maila altu bat lortu.
 • Sintonia bilatu: ez ahozko rapport-a
 • Erakutsi entzuteko gaitasuna ahoz: “lorofraseo”-a eta galdera boteretsuak.
 • Autoerregulazio ariketa kasu errealekin: hiraren kudeaketa, frustrazioa …

6.- Espresioa kexa, erreklamazio eta iradokizunen aurrean.

 • Erantzun enpatikoa praktikatu. Egoera errealen ariketa.
 • Jokaera asertiboa: zure eginbehar eta eskubideak identifikatu, limiteak jartzen ikasi.

7.- Metakomunikazioa kexa, erreklamazio eta iradokizunetan

 • Zorroztu zure pertzepzioa. Kalibrazio ariketak: deskripzioa versus haluzinazioa.
 • Egiaztatu zure pertzepzioa, galdetu.
 • Hedatu zure mapa
 • Entrenatu

8.- Itxiera eta akzio plana

Metodologia:

 • Autoformazioa On line + formazioa gelan
 • %100 formazioa gelan

Iraupena:
15 ordu

Itzuli