Talde lana

Sarrera:
Parte-hartzaileen lan dinamikan kudeaketa eta aktuazio transbertsal eta kolaboratibo batera bideratutako aldaketa bat eragitea, hau errazten duten tresna eta gakoak maneiatuz.

Helburu nagusia:
Taldearen kontzientzia eta trasnsbertsabilitatea bultzatu dinamizazio eta parte-hartze gakoen eskuratzearen bidez.

Helburu zehatzak:

  • Partaide bakoitzaren abiapuntu erreala identifikatzea
  • Kooperazio eta kolaborazioarekiko aktuazio foko erreala identifikatu
  • Esku-hartze lehentasunen identifikazioa
  • Kolaborazio eta kooperazio tresnen eskuratzea
  • Akzio planaren egitura eta diseinua

Edukiak:

1.- Egokitzapena

2.- Dependentziatik independentziara:
2.1.- Zertan hartu dezakegu iniziatiba?
2.2.- Zertarako gaude hemen? Zer espero dute gugandik?
2.3.- Zeintzuk dira oztopo handiak?

3.- Dependentziatik interdependentziara
3.1.- Ikaskuntza kultura, irabazi-irabazi pentsamendua
3.2.- Entzutearen kultura. Hedatu zure mapa
3.3.- Sinergia

4.- Berrizten
Taldearen forma fisikoa zaintzea
Lidergoa eta heldutasuna: komunikaziorako estrategi emozionalak
Hausnarketa eta ebaluazioa

5.- Itxiera eta ondorioak
Akzio plana
Itxiera dinamika

Metodologia:

  • Autoformazioa On line + formazioa gelan
  • %100 formazioa gelan

Iraupena:
15 ordu

Itzuli